Template Laporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

  1. FR 01 – Proposal PPM
  2. FR 02 – Laporan Kemajuan PPM
  3. FR 03 – Logbook PPM
  4. FR 04 – Laporan Akhir PPM
  5. FR 05 – Dokumen Pengujian PPM
  6. FR 06 – Berita Acara